- naturlig aktivitet

Kontakt oss:

Setskog IF Mosebyveien 11, 1954 SETSKOG 922 30 417 klubbhus@setskogif.no

ÅRSMØTE SIF

Setskog Festivalene

Setskog Idrettsforening Innkalling til årsmøte for driftsåret 2020: Setskog IF - Klubbhus 22.03.2021 – klokken 18.00 For de som vil delta over teams, kontakt bernhusvik@gmail.com
Innkalling og saksliste I tråd med SIF vedtekter kalles det herved inn til årsmøte i Setskog idrettsforening for drift og regnskapsåret 2020. For rutiner og ansvar knyttet til årsmøte vises det til: http://setskogif.no/setskog-if_vedtekter.htm For styre og gruppeleder i perioden; http://setskogif.no/hovedstyret.htm. Alle SIF sine medlemmer har tilgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Møte forventes å vare til 19.30. Sittende styre møter 17.00. Saksdokumenter til møtet er delt på SIF sin facebookside og som kopier på Joker Setskog og klubbhuset. § 11 Årsmøtets oppgaver. Saksliste årsmøtet 2020: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og antall. Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste Sak 3. Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak 4. Årsmelding (se eget saksdokument) (Årsmelding Fotball) Sak 5. Årsregnskap (se eget saksdokument) (Balanse) Sak 6. Budsjett (se eget saksdokument) (Fotballgruppe) Sak 7. Fastsette medlemskontingent: - Enkeltmedlem: kr 250,- - Enkeltmedlem ungdom 16-18 år kr 100,- - Familiemedlem* (barn under 16 år) kr 150,- pr. Medlem Det foreslås at årsmøte stiller seg bak forslaget til medlemskontingent for 2021 Sak 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan - Det foreligger ingen endringer i gjeldene organisasjonsplan Sak 9. Nye vedtekter i tråd med NIF sin norm: Det foreslås at årsmøte gir styret mandat til å oppdatere vedtekter i tråd med NIF sin lovnorm. Sak 10. Valg - Styret, styremedlemmer, 2 revisorer/kontrollkomite - Gruppeledere og gruppemedlemmer - Representant til idrettsråd - Valgkomité – 2 rep og 1 vara For styret, Ole Petter F. Bernhus. Styreleder.
Saker til årsmøtet skal sendes styret minst to uker innen årsmøtet. Årsmøtedokumenter legges til gjennomlesing på Joker Setskog og på klubbhuset. For saksdokumenter, behov for å delta via Teams eller for spørsmål, kontakt SIF på klubbhus@setskogif.no Kun medlemmer er stemmeberettiget under årsmøtet.  www.setskogif.no - naturlig aktivitet! SETSKOG IDRETTSFORENING ÅRSMØTE for 2020 22. mars 18.00 KLUBBHUSET
- naturlig aktivitet

ÅRSMØTE SIF

Kontakt oss:

Setskog IF Mosebyveien 11, 1954 SETSKOG 922 30 417 klubbhus@setskogif.no
Setskog Idrettsforening Innkalling til årsmøte for driftsåret 2020: Setskog IF - Klubbhus 22.03.2021 – klokken 18.00 For de som vil delta over teams, kontakt bernhusvik@gmail.com
Innkalling og saksliste I tråd med SIF vedtekter kalles det herved inn til årsmøte i Setskog idrettsforening for drift og regnskapsåret 2020. For rutiner og ansvar knyttet til årsmøte vises det til: http://setskogif.no/setskog-if_vedtekter.htm For styre og gruppeleder i perioden; http://setskogif.no/hovedstyret.htm. Alle SIF sine medlemmer har tilgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Møte forventes å vare til 19.30. Sittende styre møter 17.00. Saksdokumenter til møtet er delt på SIF sin facebookside og som kopier på Joker Setskog og klubbhuset. § 11 Årsmøtets oppgaver. Saksliste årsmøtet 2020: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede og antall. Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste Sak 3. Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak 4. Årsmelding (se eget saksdokument) (Årsmelding Fotball) Sak 5. Årsregnskap (se eget saksdokument) (Balanse) Sak 6. Budsjett (se eget saksdokument) (Fotballgruppe) Sak 7. Fastsette medlemskontingent: - Enkeltmedlem: kr 250,- - Enkeltmedlem ungdom 16-18 år kr 100,- - Familiemedlem* (barn under 16 år) kr 150,- pr. Medlem Det foreslås at årsmøte stiller seg bak forslaget til medlemskontingent for 2021 Sak 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan - Det foreligger ingen endringer i gjeldene organisasjonsplan Sak 9. Nye vedtekter i tråd med NIF sin norm: Det foreslås at årsmøte gir styret mandat til å oppdatere vedtekter i tråd med NIF sin lovnorm. Sak 10. Valg - Styret, styremedlemmer, 2 revisorer/kontrollkomite - Gruppeledere og gruppemedlemmer - Representant til idrettsråd - Valgkomité – 2 rep og 1 vara For styret, Ole Petter F. Bernhus. Styreleder.
Saker til årsmøtet skal sendes styret minst to uker innen årsmøtet. Årsmøtedokumenter legges til gjennomlesing på Joker Setskog og på klubbhuset. For saksdokumenter, behov for å delta via Teams eller for spørsmål, kontakt SIF på klubbhus@setskogif.no Kun medlemmer er stemmeberettiget under årsmøtet.  www.setskogif.no - naturlig aktivitet! SETSKOG IDRETTSFORENING ÅRSMØTE for 2020 22. mars 18.00 KLUBBHUSET
Alle vedlegg er i PDF