- naturlig aktivitet

Kontakt oss:

Setskog IF Mosebyveien 11, 1954 SETSKOG 465 00 591 setskogif@setskogif.no
RETNINGSLINJER FOR BRUK: Avtalen gjelder for leie av selskapslokal, kjøkken, gang med toalett og dusj. Avtalen gir ikke tilgang til trimrom og/eller underetasje. Utleie inkluderer ikke vask. Leietaker skal selv sørge for at lokale forlates i samme stand, og like rent, som når leieforholdet startet. Det er ikke lov å røyke i lokale. Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar Ødelagt inventar erstattes av leietaker, skade meldes til setskogif@setskogif.no Ansvarlig leietaker må være minst 30 år. Ved avbestilling senere enn to uker før leieforholdet starter, betales 50% av leiesummen Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede. Maksimum tillatt antall personer er 70. Bruk av SIF sitt audiovisuelt utstyr avklares med utleier før bruk Vi håper dere får en trevlig samling.
REGLER FOR BRUK AV TRIMROM All trening er på̊ eget ansvar. Er dere usikre på hvordan apparatene fungerer, ta kontakt med instruktør eller representanter fra SIF så̊ dere unngår å skade dere Vis hensyn med volumet på musikk, dersom det er andre brukere samtidig. Bruk rene innesko treningsrommet. Utesko settes i gangen Tørk av apparatene etter bruk og rydd tilbake utstyr Vær omtenksom med overdreven parfymebruk Alder 13 til 16 år kun i følge med foresatte Ved bruk av dusj bruk svaber etter bruk Forbudt å ta med barn i treningsrommet Gi beskjed til setskogif@setskogif.no ved feil på utstyr Lyset skrur seg automatisk av og på Sjekk at dører er låst ved avreise, det gjelder også døren inn til trimrommet Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar Ved selskap i klubbhuset vil trimrommet være stengt

Klubbhus og trimrom regler

Setskog Festivalene

- naturlig aktivitet
RETNINGSLINJER FOR BRUK: Avtalen gjelder for leie av selskapslokal, kjøkken, gang med toalett og dusj. Avtalen gir ikke tilgang til trimrom og/eller underetasje. Utleie inkluderer ikke vask. Leietaker skal selv sørge for at lokale forlates i samme stand, og like rent, som når leieforholdet startet. Det er ikke lov å røyke i lokale. Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar Ødelagt inventar erstattes av leietaker, skade meldes til setskogif@setskogif.no Ansvarlig leietaker må være minst 30 år. Ved avbestilling senere enn to uker før leieforholdet starter, betales 50% av leiesummen Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede. Maksimum tillatt antall personer er 70. Bruk av SIF sitt audiovisuelt utstyr avklares med utleier før bruk Vi håper dere får en trevlig samling.
REGLER FOR BRUK AV TRIMROM All trening er på̊ eget ansvar. Er dere usikre på hvordan apparatene fungerer, ta kontakt med instruktør eller representanter fra SIF så̊ dere unngår å skade dere Vis hensyn med volumet på musikk, dersom det er andre brukere samtidig. Bruk rene innesko treningsrommet. Utesko settes i gangen Tørk av apparatene etter bruk og rydd tilbake utstyr Vær omtenksom med overdreven parfymebruk Alder 13 til 16 år kun i følge med foresatte Ved bruk av dusj bruk svaber etter bruk Forbudt å ta med barn i treningsrommet Gi beskjed til setskogif@setskogif.no ved feil på utstyr Lyset skrur seg automatisk av og på Sjekk at dører er låst ved avreise, det gjelder også døren inn til trimrommet Hærverk og uvettig bruk kan utløse erstatningsansvar Ved selskap i klubbhuset vil trimrommet være stengt

Klubbhus og trimrom regler

Kontakt oss:

Setskog IF Mosebyveien 11, 1954 SETSKOG 922 30 417 setskogif.@setskogif.no